Over ons bedrijf

In 2006 hebben we de grond aangekocht waarop we de kwekerij hebben opgebouwd. We telen op dit moment zo’n 3 ha rode bessen en sinds 2014 ook een halve hectare kersen.

De naam TerraVie staat voor “levende bodem” .

Bodemvruchtbaarheid is van zeer groot belang om een gezond gewas te laten groeien. Een gezonde bodem bevat de juiste balans in calcium en magnesium, als dat op orde is kan het bodemleven zich ook gaan vestigen.

Het organische stof gehalte was bij aankoop van de grond zo’n 2% en is 10 jaar later gestegen tot 3,5%. Terwijl de meeste gronden in Nederland achteruitgaan qua organische stof zijn we er dus in geslaagd om dit te laten stijgen.

We volgen de teelten wekelijks gevolgd de opname van de mineralen.  Als de voedingsopname in balans is groeit het gewas gezond en krijgen ziekte en plagen geen kans. Is dit niet in balans dan corrigeren we dit door middel van een bladvoeding.

Sinds 5 augustus 2019 zijn we in omschakeling naar biologisch.